VTVcab Nha Trang Khánh Hòa

Truyền hình Cáp Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại dịch vụ truyền hình cáp tại tỉnh Khánh Hòa thuộc Chi nhánh VTVCab Khánh Hòa quản lý và khai thác.

I. Đối tượng áp dụng

- Khách hàng là hộ gia đình, cơ quan, nhà nghỉ, khách sạn từ 3 sao trở xuống.

II. Nội dung chương trình

1. Đối với khách hàng lắp đặt mới, khách hàng chuyển đổi dịch vụ được áp dụng như sau.

- Miễn phí hòa mạng

- Miễn phí chuyển đổi dịch vụ

- Thu phí vật tư lắp đặt

2. Đối với khách hàng đóng trước phí thuê bao được áp dụng như sau:

- Khách hàng đóng trước phí thuê bao dịch vụ truyền hình cáp được tặng quà là sữa TH True Milk (loại 48 hộp/thùng) hoặc bia Đại Việt (loại 24 lon/thùng), cụ thể như sau:
Số tháng đóng trướcphí thuê baoTặng sữaTH True milkTặng biaĐại Việt03 tháng1/4 thùng1/2 thùng06 tháng1/2 thùng01 thùng12 tháng01 thùng02 thùng24 tháng02 thùng04 thùng
Lưu ý: Trường hợp khách hàng đang sử dụng dịch vụ truyền hình cáp khác (nếu có) nhưng đã đóng trước thuê bao khi chuyển sang lắp đặt dịch vụ của VTVcab sẽ được giữ nguyên số tháng còn lại (không bao gồm tháng tặng) kể từ ngày lắp đặt dịch vụ của VTVcab.

-Khách hàng cung cấp hóa đơn đóng trước thuê bao của nhà cung cấp dịch vụ cáp khác.

3. Điều kiện áp dụng chung:

- Khách hàng đóng trước tối thiểu 03 tháng và tối đa 24 tháng phí thuê bao sử dụng dịch vụ truyền hình cáp để hưởng chính sách tặng sữa hoặc bia.

- Không áp dụng đồng thời chương trình chiết khấu phí thuê bao đóng trước hoặc chương trình khuyến mại dịch vụ truyền hình cáp khác (nếu có) cho khách hàng đã được hưởng chương trình khuyến mại này.

- Nội dung khuyến mại này không áp dụng cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ truyền hình VTVcab thực hiện thanh lý hợp đồng và lắp đặt mới lại trong thời gian triển khai chương trình khuyến mại.

- Khách hàng không được hoàn trả lại tiền trong trường hợp không có nhu cầu sử dụng khi thời gian sử dụng đang còn hiệu lực.

Đăng kí lắp đặt VTVCab Nha Trang - Khánh Hòa